درباره ما

 

شرکت توسعه صنعت دنیا در سال 84 با هدف فعالیت پیمانکاری و ساخت در حوزه‌ی تولید، انتقال و توزیعِ برق تاسیس شده است.با توجه به سیاست‌های جدیدِ وزارت نیرو در خصوص حمایت از تولید پراکنده این شرکت از سال 94 درخصوص احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مولدهای گازسوز اقدام نمود که نتیجه‌ی آن تمرکز بر دو نوعِ نیروگاه به شرح ذیل شده است:

  • احداث نیروگاه گازسوز با استفاده از مولدهای درون‌سوز
  • احداث نیروگاه بادی و خورشیدی

درخصوص احداثِ نیروگاه گازسوز با استفاده از مولدهای درون‌سوز این شرکت نیروگاهِ 7 مگاواتی در شهر غرق‌آباد از توابعِ شهرستان ساوه را طی مدت یک‌سال و با استفاده از مولدهای MWM آلمان به بهره‌برداری رسانده است. ضمناً در ساختگاه مذکور گلخانه‌ی صنعتی با استفاده از بازیافت حرارت مولدها در دستِ احداث می‌باشد.

همچنین احداثِ نیروگاه 25 مگاواتی تاکستان از خرداد ماه 96 شروع گردیده است. عملیات فوندانسیون‌ها به اتمام رسیده است و سازه‌ی نیروگاه نصب شده است.

شایان ذکر است مطالعات باد در دو منطقه‌ی بادخیزِ غرق‌آباد و قیطانیه انجام شده است که با توجه به مناسب بودن شرایط باد منطقه‌ اقدام به اخذ دو پروانه‌ی 50 مگاواتی برای این مناطق شده است. طرح اتصال نیروگاه‌ها در دست اقدام می‌باشد و مذاکرات جدی با سرمایه‌گذاران خارجی جهت تامین توربین‌ها در حال انجام است.

این شرکت آمادگی همکاری در امور مشاوره، اجرا و مشارکت در ساخت نیروگاه‌های گازی و بادی را دارد.